خدایا


شاید مرا دیگر فردایی نباشد.


پس امروز را به من ببخش تا آنرا در هوای تو سر کنم.


شاید دیگر الهامی نباشد تا باز از تو گویم پس بگذار در تکرار سخن آخر بمانم


و در جایی که جز من و تو کس دیگری نیست خود را از آن تو بدانم که تو مرا برای خود آفریدی


زندگی را با نگاهی بمن آموختی و مرا در مرگ دریافتی و تو با صداقت بمن گفتی دنیا بی مهر است .


تو از وفای جهان دیگری گفتی پس مجموعه ای از مهرت تردید مرا شکست


ودرملک تو از غیرتو بی نیاز گشتم


ای آنکه تولدم را بمن بخشیدی جز زندگی چه دارم که در پایت بریزم

/ 50 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
معلمي از جنس پاييز

و سلامی... زنده وار چه غریب ماندی ای دل! نه غمی، نه غمگساری نه به انتظار یاری، نه ز یار انتظاری، غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری چه چراغ چشم دارد از شبان و روزان که به هفت آسمانش نه ستاره ای ست باری دل من! چه حیف بودی که چنین ز کار ماندی چه هنر به کار بندم که نماند وقت کاری نرسید آن ماهی که به تو پرتوی رساند دل آبگینه بشکن که نماند جز غباری همه عمر چشم بودم که مگر گلی بخندد دگر ای امید خون شو که فرو خلید خاری سحرم کشیده خنجر که ، چرا شبت نکشته ست تو بکش که تا نیفتد دگرم به شب گذاری به سرشک همچو باران ز برت چه برخورم من ؟ که چو سنگ تیره ماندی همه عمر بر مزاری چو به زندگان نبخشی تو گناه زندگانی بگذار تا بمیرد به بر تو زنده واری نه چنان شکست پشتم که دوباره سر بر آرم منم آن درخت پیری که نداشت برگ و باری سر بی پناه پیری به کنار گیر و بگذر که به غیر مرگ دیر نگشایدت کناری به غروب این بیابان بنشین غریب و تنها بنگر وفای یاران که رها کنند یاری هوشنگ ابتهاج [لبخند]

منصور

ممنون اومدي گلم [ماچ][گل]

مهدی ملقب به قدیمی

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره ××××××××××××××××××××××××××××××××××× ============================= ===================== سلام رفیق . حال و بال چطوره ؟ امیدوارم ایام به کامت باشه . غرض از مزاحمت اینه که با یه آپ ناقابل درخدمتم و اگه قابل دونستی منت بزار و بیا پیشم . راستی سال خوبی هم واست آرزو دارم . سبز باشی و مانا . یاحق . رخصت . [گل][چشمک][قلب]

معلمي از جنس پاييز

[لبخند][فرشته][گل][لبخند][هورا][هورا][لبخند][لبخند][فرشته][گل][لبخند][هورا][هورا][لبخند][لبخند][فرشته][گل][لبخند][هورا][هورا][لبخند][لبخند][فرشته][گل][لبخند][هورا][هورا][لبخند][لبخند][فرشته][گل][لبخند][هورا][هورا][لبخند][لبخند][فرشته][گل][لبخند][هورا][هورا][لبخند][لبخند][فرشته][گل][لبخند][هورا][هورا][لبخند][لبخند][فرشته][گل][لبخند][هورا][هورا][لبخند]