دانشمندان به دنبال فهمیدن این موضوع بودند که آیا بین نوع لبخند هر نفر و طول عمر او رابطه ای بوجود دارد یا خیر.محققان با بررسی این موضوع متوجه شدند که ارتباط معنی داری بین این دو فاکتور وجود دارد.متوسط عمر افرادی که در تصاویر لبخند نمی زدند 72.9 سال ، افرادی که لبخند جزئی داشتند 75 سال و افرادی که لبخند کامل داشتند 79.9 سال بود.

لبخندهای عمیق و بزرگ که از آن به عنوان لبخند Duchenne یاد می شود توسط یک عصب شناس فرانسوی کشف شد.در این نوع لبخند زدن گونه ها و گوشه های دهان به طور واضح بالا میروند و در اطراف چشم چین وچروکهایی ظاهر می شود.

بعد از آنکه آبل و همکارانش فاکتورهای دیگر مانند وضعیت تاهل ، سال تولد ، وزن و مانند آن را نیز در تحقیقات خود لحاظ کردند باز هم متوجه شدند که رابطه بین نوع لبخند و طول عمر انسان ها به قوت خود باقی است.

 برای مثال یکی از بازیکنان به نام تد ویلیامز که لبخندهای واضح به صورت خود داشت در سن 83 سالگی فوت کرد.اما بیل کنی که در تصاویرش لبخندی دیده نمی شد تا 62 سالگی بیشتر عمر نکرد.
سونجا لیوبومیرسکی استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا نتیجه این تحقیقات را منطقی و قابل پیش بینی می داند.او معتقد است لبخند می تواند نمایانگر شادی و اعتماد به نفس انسان ها باشد.

 

کارشناسان قبلا هم با انجام تحقیقات گسترده متوجه شده بودند که افراد شادتر ، عمر طولانی تری دارند

 ارنست آبل استاد روانشناسی دانشگاه وین استیت در این باره گفت :افرادی که عمیق ترین لبخندها را در تصاویر داشتند بیش از همه عمر می کردند.هر چه قدر لبخند یک شخص عمیق تر و واضح تر باشد نشان می دهد میزان شادی و رضایت او از زندگی بیشتر است و روحیه و رفتار مثبت تری دارد.

/ 0 نظر / 18 بازدید