آشنا

روزی مردی خواب عجیبی دید. او دید پیش فرشته هاست و به کارهای آن ها نگاه می کند. هنگام ورود،دسته بزرگی از فرشتگان را دیدکه سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی را که توسط پیکها اززمین می رسند، باز می کنند و آن ها را داخل جعبه می گذارند. مرد از فرشته ای پرسید، شما چه کار می کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد، گفت: این جا بخش دریافت است و دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم. مرد کمی جلوتر رفت، باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و آن ها را توسط پیکهایی به زمین می فرستند. مرد پرسید شماها چی کار می کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: این جا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت های خداوندی را برای بندگان می فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و دید یک فرشته بیکار نشسته است. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟ فرشته جواب داد: این جا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده، باید جواب بفرستند ولی عده بسیار کمی جواب می دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

 فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: خدایا شکر  .

   

                             

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱/٢٢ساعت ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ توسط وحیده نظرات ()

Design By : Pichak